Dances of Universal Peace

Latvian Network

Latvian RUHANIAT Sufi camp
16 - 19 JULY 2015
 
 Латвийский Суфийский лагерь ''RUHANIAT''
16 - 19 июля 2015 года
 
Latvijas Sufiju nometne ''Ruhaniat''
2015.gada 16 - 19 .jūlijā 
 
 ATTENTION!
TO ALL DUP AND RUHANIAT LOVERS! THE PROGRAM, TERMS AND COSTS OF THE SUMMER LATVIAN CAMP, CHANGE CARDINALLY. IN PLACE OF THE PROGRAM DECLARED BEFORE READ ABOUT THE LATVIAN SUFI CAMP OF RUHANIAT.

Внимание! Для всех любителей Танцев Всеобщего мира и Руханьят. Важная информация по летнему лагерю!Программа, сроки и цена лагеря кардинально меняются, вместо заявленной ранее программы, с 16-19 июля состоится Латвийский суфийский лагерь Руханья

Latvian RUHANIAT Sufi camp

16 – 19 JULY 2015

 

We are inviting you to the first Latvian ruhaniat Sufi camp. everyone is welcome – whether you are familiar with the Dances of Universal peace, want to become acquainted with sufism, or already have a certain experience on this path.  come take advantage of this unexpectedly opened possibility.

the camp is led by sufi teachers from „sufi Ruhaniat International” – Maris Warrior (Scotland) and Silje Devi (Estonia), with participation of local DUP leaders and other specialists.

accommodation is in a cottage (15 places) and tents (unlimited spaces). All meals are vegetarian and included in the Price. (unfortunately we are not able to cater for special diets).

Cost:
before 15 june - €150 (in the cottage), €130 (in your own tent)
after 15 june – €165 
and €145
Deposit 30%.  the full Programme and other details will be sent to you after we have received your registration form and the deposit.

programme
-sufi practices

- sufi class: texts of Hazrat Inayat Khan and Murshid SAM,  wazifas, parables, fairy tales (20 jataka tales by Noor Inayat)

- sufi whirling

– DUP – Maris, Silje, Bashiran, others dance teachers

- sound meditation and:  bowls, quiet gong, voice, fairy tale for the night - silence

- sufi healing ritual 

- mysticism of sound: opening of internal voice and mudras 

– Zikr

- gong-puja (earth, jupiter and wind gongs) and  sleeping

- sufi market.

 

Latvijas Sufiju nometne «Ruhaniat»

2015.gada 16.-19.jūlijs

 Dārgie draugi!

Aicinām jūs uz Latvijā notiekošo Sufiju nometni «Ruhaniat». Būsim priecīgi redzēt visus – gan tos, kas dejo Visuma Miera Dejas, gan tos, kas grib uzzināt par sufiju kustību, gan tos, kuriem jau ir zināma pieredze šajā īpašajā Ceļā. Nāciet un izmantojiet šo negaidīti radušos iespēju.

 

Ne katrs zina, kurp viņš dodas; bet katrs dodas pa savu ceļu.

...Sufija uzdevums – sasniegt harmoniju starp iekšējo ceļojumu un ārējo darbību.

Hazrats Inajats Hans «Sufiju mācība»

Latvijas Sufiju nometne ''Ruhaniat''

2015.gada 16-19.jūlijā

 

Nometnes programma:

  • Sufiju rīta prakses;
  • Vazifas, Hazrata Inajata Hana (Hazrat Inayat Khan) un Semjuela Luisa (Samuel L. Lewis) teksti, līdzības, pasakas;
  • Zikri;
  • Visuma Miera Dejas;
  • Sufiju dziednieciskais rituāls;
  • Klusēšanas prakse (no vakara līdz nākamās dienas vidum);
  • Virpuļošana;
  • Skaņu meditācijas: masāža grupā ar Tibetas dziedošo trauku palīdzību, nodarbības iekšējās balss attīstīšanai, naksnīgā Gongu Pudža;
  • Sufiju tirdziņš.

 

Programmā var tikt veiktas izmaiņas.

 

 

Nometni vada

ordeņa „Ruhaniat Sufi Internation” skolotājas

Maris Warrior (Skotija) un Silje Devi (Igaunija),

nometnē piedalās arī vietējie Visuma Miera Deju skolotāji un speciālisti.

 

 

 

Tiek nodrošināta dzīvošana omulīgā viesu namā (15 vietas) un teltīs (vietu skaits nav ierobežots).

Trīs reizes dienā dalībnieki baudīs veģetāru maltīti (diemžēl, īpaša ēdienkarte vegāniem netiks nodrošināta). Dzīvošana un ēdināšana iekļautas nometnes biļetes cenā.

 

Biļetes cena: līdz 15.06. viesu namā – 150 EUR, teltī – 130 EUR, pēc minētā datuma - 165 un 145 EUR. Priekšapmaksa – 30% no biļetes cenas.

 

Dalībniekiem, kas reģistrējušies un veikuši priekšapmaksu, tiks nosūtīta detalizēta nometnes programma un cita noderīga, ar nometni saistīta informācija.

 

Reģistrēšanās nometnei notiek sūtot pieteikumu uz e-pastiem [email protected], [email protected] vai zvanot uz tālruņiem +371-29636931, +371-29504437, +371-26370293.

 

Uz tikšanos!

Nometnes rīkotāji

Дорогие друзья! Приближается лето, время отпусков...16-19 июля 2015 ждем всех вас в суфийском лагере РУХАНЬЯТ.

Если вы разочарованы, пали духом или находитесь в депрессии, задайте себе один из четырех вопросов: Когда вы перестали танцевать? Когда вы перестали петь? Когда истории перестали вас увлекать и завораживать? Когда приятная тишина перестала быть для вас комфортной?
Там, где мы перестали танцевать, петь, очаровываться историями или наслаждаться тишиной, — это то место, где мы переживаем потерю души.
Танец, пение, рассказывание историй и тишина — четыре универсальных целительных бальзама для души человека. Это то,чем мы будем заниматься летом 16-19 июля.

   Латвийский Суфийский лагерь «Ruhaniat»

с 16 по 19 июля 2015

Дорогие друзья!

Мы приглашаем вас в Латвийский Суфийский лагерь «Ruhaniat». Приглашаем всех – и тех, кто танцует Танцы Всеобщего Мира, и тех, кто просто хочет познакомиться с суфизмом, и тех, кто уже имеет определенный опыт на этом Пути. Приходите, воспользуйтесь неожиданно открывшейся возможностью.

Не каждый знает, куда он держит путь; но каждый идет своим путем.

...Задача суфия – снять покровы...

...и добиться гармонии между внутренним путешествием и внешним действием.

Хазрат Инайят Хан «Учение суфиев 

Латвийский суфийский лагерь "РУХАНИЯТ"

16 - 19 июля 2015

 

В программе лагеря:

·         Утренние суфийские практики

·         Суфийские классы: вазифы, тексты  Хазрат Инайят Хана и Самуэля Льюиса, притчи, сказки.

·         Зикры

·         Танцы Всеобщего Мира

·         Суфийский целительский ритуал

·         Практика молчания (с вечера и до обеда)

·         Суфийские кружения

·         Звуковые медитации: групповой массаж тибетскими поющими чашами, практики развития внутреннего голоса, ночная Гонг-пуджа.

·         Суфийский базар.

Программа может меняться по усмотрению ведущих.

 

 

 Лагерь проводят суфийские учителя Ордена  „Ruhaniat Sufi Internation”

Maris Warrior (Шотландия) и Silje Devi (Эстония),

при участии местных учителей Танцев Всеобщего Мира и специалистов.

 

Проживание в гостевом домике (15 мест) и палатках (не ограничено). Питание 3-разовое вегетарианское (к сожалению, специального питания для веганов обеспечить не сможем). Все выше перечисленное входит в стоимость путевки.

Стоимость путевки:  в домике - 150 евро, в палатках – 130 евро – до 15.06, после этой даты – 165  и 145 евро. Предоплата 30%.

Детали программы и другие подробности высылаются участникам, которые зарегистрировались  и  заплатили предоплату. 

Регистрация по е-майлам: [email protected], ..........

Или по телефонам: +371 29636931, +371 29504437, +371 26370293.

 

До встречи!

Команда организаторов.Augstroze, Limbžu disctrict, the guest house lauvaskalni.lv

Plan your holiday in advance - be aware that the places will be limited up to 18 this time, but there is a possibility to sleep in a tent.

************************************************************************************* 

 Nometne notiks skaistajā vietā Augstrozē, Limbažu novadā, viesu mājā - Lauvas kalni  lauvaskalni.lv

Plānojiet savas brīvdienas savlaicīgi, šoreiz vietu skaits būs ierobežots līdz 18 cilvēkiem, bet ir iespēja palikt teltīs. Sekojiet līdzi informācijai! 

*************************************************************************************

 Lauvas kalni  lauvaskalni.lv ретритный домик в Видземской части Латвии, под Лимбажи. 

Следите за обновлениями...планируйте свой отпуск заранее, количество мест ограничено ( до 18 человек в доме)!